Chang Jiang Kou 02


Name:Chang Jiang Kou 02
Event: Trials
Location: Yangtze Estuary (China)
Date: 31 January 2013
Credit: Royal IHC