Hang Jun 22


Name:Hang Jun 22
IMO number:9365013
Type: Trailing suction hopper dredger
Owner: Changjiang Waterway Bureau (CWB) / Nanjing Changjiang Waterway Engineering Bureau
Built by: Guangzhou Wenchong Shipyard
Year: 2005

Total installed power:3.976 kW
Hopper capacity:932 m3
Length o.a.: 74,0 m
Length b.p.: 69,0 m
Breadth: 14,0 m
Draught: 5,0 m
Speed: 11,0 m
Suction pipe: m
Dredging depth: 14,0 m