Zhong Guo Shui Dian J08


Name:Zhong Guo Shui Dian J08
Event: Launch
Location: Sliedrecht (The Netherlands)
Date: 27 July 2010